O mne

Radka Garajová

Rada by som sa s Vami podelila pár slovami o mne a mojej tvorbe.

Vyštudovala som strednú umeleckú školu Ladislava Bielika v Leviciach, neskôr som ukončila vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v Bratislave na Univerzite Komenského, odbor vytvárna edukácia.

Umenie mi bolo blízke už od útleho detstva, keď som sa ako mala hrávala s plastelínou, moduritom a hlinou. Počas môjho študijného života som sa venovala najme maľbe, počítačovej grafike, grafike, kresbe, fotografii, sochárskej tvorbe a keramike. Keramika ma najviac upútala pretože z nej bolo možné vyrobiť si daný predmet, ktorý som mohla využit v každodennom živote ako hrnček, vázu a pod.

Po ukončení vysokoškolského vzdelania som už vedela čomu sa chcem venovať, keramike. Tak sa už niekoľko mesiacov venujem naplno tejto záľube a snažím sa vyrábať dekoratívnu a úžitkovú keramiku, ktorá ľudí osloví, zaujme a urobí im radosť.

Vo svojom ateliéri sa venujem úžitkovej, dekoratívnej a záhradnej keramike. Ktorú po vypálení glazujem, maľujem oxidmi, engobami alebo vysypávam sklenenou drťou.

Časom by som si chcela otvoriť keramický krúžok a moje poznatky naučiť aj iných ľudí.

Vaša Radka Garajová

Pozrite si moje výrobky